Op weg naar de cursus over de PPC [6] Michael L. Morgan’s inleiding

0
54


Vandaag las ik Spinoza’s René
Descartes,
De beginselen van de
wijsbegeerte in meetkundige trant uiteengezet
uit. Dat ging tamelijk moeizaam
moet ik toegeven. Ik begrijp nu beter waarom tot heden het geven van een cursus
erover almaar werd uitgesteld. Het is nogal taaie stof. Ik had eerder wel
sommige delen gelezen, meermaals zelfs, maar nooit alles achtereen. Het valt
niet mee om deze manier van overwegend vanuit het denken de beginselen van de
wereld (van de natuur) te trachten mee te denken. Maar goed, het gaat er nu niet om 17
e
eeuwse natuurkunde (en bewegingswetten) te leren, maar om te leren kennen hoe
Spinoza redeneert – hoe hij Descartes (en deels) zijn inzichten over hoe het
universum qua eerste beginselen in elkaar steekt – uiteenzet en toelicht. Om
mezelf weer even te motiveren en voor ik overga op zijn Gedachten over Metafysica, heb ik op internet nog even gezocht naar
een bespreking van de PPC en ik kwam uit bij de inleiding die Michael L. Morgan
schreef voor


Spinoza, Complete
Works
. Translated by Samuel Shirley, Edited by Michael L. Morgan. Hackett
Publishing
, 2002 [p. 108-109] –
books.google 

[NB. deze uitgave is als PDF op internet te vinden, zag ik pas nadat ik zelf OCR-omzettingen had gemaakt].

De in mijn ogen belangrijkste passages heb ik in grotere letter gezet.