Op komst volgend jaar "Essays on Spinoza’s Ethical Theory"

0
380

Je staat ervan te kijken hoe de
geleerden blijven schrijven aan secundaire Spinoza-literatuur. Ik
kwam weer een boekaankondiging op het spoor, waarover bij de
uitgever, de onverzadigbare OUP, nog niets te vinden is, en geef dat graag door.

Bij mijn speurtocht naar studies
over de intuïtieve kennis bij Spinoza leek het wel alsof vooral
vrouwen ermee bezig zijn, zoals Sanem Soyarslan, Hasanah Sharp en
Syliane Malinowski-Charles. Maar er
zijn ook anderen, zoals Ronald Sandler ("Intuitus and ratio in
Spinoza's ethical thought", cf.), Yitzhak Y. Melamed, “ ’Scientia Intuitiva’: Spinoza’s Third Kind of Cognition” en anderen [cf bij philpapers] en zij die schreven onder de titel van "derde kennissoort" [cf bij philpapers].

Bij die speurtocht kwam ik ook
een artikel tegen dat Sanem Soyarslan bijdroeg aan een op stapel
staand boek en kwam ik verder zoekend ook de bijdrage van Karolina
Hübner eraan tegen (zie onder). Opmerkelijk is het verschil in
publicatiegedrag: velen doen niet mee aan de goede gewoonte om door
hen geschreven artikelen en hoofdstukken (alvast) ergens openlijk
beschikbaar te stellen. De redacteuren van dat aangekondigde boek
(waarvan verschillende titels worden genoemd) doen dat niet. Op de
sites van Matthew
Kisner
& Andrew
Youpa
is te lezen dat er inderdaad zal verschijnen:

Matthew Kisner & Andrew Youpa
(Eds.), Essays on Spinoza's Ethical Theory. Oxford University
Press (forthcoming, 2014).