Op komst van Miriam van Reijen: Spinoza voor managers

0
17

Iemand gaf mij de tip: “je moet eens in Google ‘Spinoza voor managers’ ingeven”. En inderdaad: daar verschijnt de aankondiging van een boek dat in maart bij Klement zal verschijnen. Het is van de hand van Miriam van Reijen (Red.) en draagt inderdaad de titel Spinoza voor managers. Het zal zo’n 120 pagina’s tellen en de prijs zal €14,95 bedragen. Het ISBN 9789086870936. Op één boekhandelssite stond al iets meer:

Dit boek bevat een groot aantal thematisch gerangschikte fragmenten uit het werk van Spinoza, die direct of indirect betrekking hebben op het reilen en zeilen van organisaties en meer in het bijzonder op de taak van de leidinggevende daarin.

De lezer zal tot zijn verrassing vaststellen dat Spinoza ook de hedendaagse manager veel te zeggen heeft. Hij beschikte over een heuse motivatietheorie, waarin hij het voornamelijk door emoties gestuurde 'passieve' handelen (lijden) onderscheidde van het door rede en inzicht ingegeven 'actieve' handelen (leiden). Deze benadering en vele anderen inzichten van Spinoza komen vrij nauwkeurig overeen met recente ideeën en methoden op het gebied van rationeel-emotief management en effectiviteitstrainingen.

Het boekje is ontstaan uit haar deelname als docent aan de collegereeks "Filosofie voor managers" aan Nyenrode Business University. [PDF]

Darwin voor managers   

Kortom, naast Darwin, staks ook Spinoza voor managers.