Ondertekening contract geluidsscherm

0
27

onderteking contract geluidsscherm portland (foto: Sjors Ribeiro)Woensdag 19 september 2007 heb ik in en feestelijke ambiance namens de Ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ) een contract met Rijkswaterstaat (RWS) mogen ondertekenen. Het contract behelst afspraken om te komen tot een geluidsscherm van 13 meter hoog langs Rijksweg A15 ter hoogte van de nieuwbouwwijk Portland. Voor het ondertekenen van het contract is veel overleg gaande geweest. Er zijn vele partijen bij dit contract betrokken. De gemeente Albrandswaard, de gemeente Barendrecht, de OMMIJ en RWS hebben uiteindelijk het contract gesloten, maar ook andere partijen zijn op de een of andere manier betrokken bij de totstandkoming van dit geluidscherm.