Nog maar eens de vraag: was Spinoza de eerste zionist?

0
17


Een onderwerp waar al heel veel over geschreven is, maar
waar een boek dat speciaal gaat over zionisme en jodendom uiteraard niet om
heen kan, is de vraag: was Spinoza de eerste zionist? Dus heeft het boek van


David Novak, Zionism and Judaism. A New Theory. Cambridge University Press, March 2015 – books.google


een heel hoofdstuk over deze vraag met – ik meld het maar
even – de volgende paragrafen


2 Was Spinoza the First Zionist?
Ben-Gurion and Spinoza 
Spinoza's Inversions of Classical Jewish Theology
The Proto-Zionist Statement
Spinoza's Old-New Judaism
Spinoza and the Zionist Dilemma
3 Secular Zionism: Political or Cultural?


David Novak, die aan politieke theologie doet en als
verdediger fungeert van deelname vanuit het joodse geloof aan debatten en
beslissingen over inrichting van de samenleving [cf.
blog], heeft goed gezien dat bij het beantwoorden van die
vraag ieder telkens een nieuwe Spinoza
in elkaar knutselt. Hij doet dat weer op zijn manier. Om een indruk te geven
hier een passage (aan de stijl proef je al in welke richting de auteur zal gaan):