Nettie Bromberg (1920-1990) maakte deze Spinoza-tekening

0
50


 

De kunstenares Nettie Bromberg die niet ver van mij vandaan,
in Eijsden gewoond en gewerkt heeft, was mij tot heden niet bekend. Maar zojuist
stuitte ik op een Spinoza-tekening van haar die als illustratie gebruikt werd
bij een artikel over het ‘Spinozisme als materialisme’ [
cf.] en dat deed mij uiteraard meteen naar haar op zoek gaan.
Ik lees op een
website
over haar, dat zij van joodse origine was, een door haar vader gestuurde eigen
opleiding onderging en vervolgens haar eigen stijl en techniek ontwikkelde,
waarbij ze zich niets aantrok van geldende kunststromingen. “Tekenend,
schilderend en aquarellerend maakte Nettie Bromberg portretten van mensen die
haar na stonden, ook in de joodse geschiedenis en cultuur. Het grote onrecht
van de Tweede Wereldoorlog, rassenhaat en onrecht ook in andere tijden waren
een belangrijk thema in haar werk.” In haar biografie valt op: “Vooral Spinoza,
de Nederlandse filosoof van Portugees-joodse afkomst, sprak haar aan, alsmede
Constantin Brunner, die Spinoza's ideeën uitwerkte.” Zij is in Israël begraven
en ook haar werk is volgens haar wil naar Israël overgebracht.
Haar Spinoza gaf ze een aparte, zeer intrigerende uitdrukking mee.