Musica Sacra Maastricht doet aan Spinoza denken…

0
308

Behalve De Groene Amsterdammer, waarover ik al blogde, ontving ik vandaag als klant van 't Theater aan het Vrijthof ook de prospectus van het komende Musica Sacra Maastricht, waarvoor de verkoop van toegangskaarten morgen begint. Vanaf morgen zal het programma ook op de website van Musica Sacra worden gepubliceerd.

De tekst over het programma van dit jaar deed mij erg aan Spinoza denken. Die tekst luidt;

"Ontzagwekkend

Het
leven van alledag biedt doorgaans weinig ruimte voor verbazing. Maar
wie langer bij iets stilstaat, zich ergens werkelijk in verdiept,
komt uiteindelijk uit bij onthutsende constateringen en even veel nog
onbeantwoorde vragen. Wie zijn wij, dat we ons door de werking van
ons brein een beeld kunnen vormen van ons handelen en van onze plaats
in de onmetelijke kosmos? Dat we die kosmos, macro en micro, steeds
beter in kaart weten te brengen, doet weinig af aan ons besef slechts
deel te zijn van een overrompelend groot geheel. We staan versteld,
zijn perplex en gefascineerd door wat we waarnemen, constateren en
eventueel begrijpen van de natuur om ons en in ons. En we moeten
toegeven dat niet wij de dienst uitmaken, maar dat de krachten
waaraan we onderhevig zijn en waaruit we bestaan ons op een
ontzagwekkende manier overstijgen.

Ontzagwekkend
is het besef dat we die krachten, zoals natuurrampen, oorlogen,
ziekte en dood, misschien kunnen herleiden, er soms op kunnen
ingrijpen, maar niet beheersen. Dit besef kan het startpunt zijn van
een ethische reflectie op ons handelen. Hoe dan ook heeft het door de
eeuwen heen betekenisvolle kunst opgeleverd. Daar is het Musica Sacra
Maastricht in 2014 precies om te doen."