Misericordia seu compassio

0
55

"In je stuk over
misericordia mis ik het woord 'mededogen'. Martha Nussbaum boomt er
honderden pagina's over door in haar boek 'Oplevingen van het
denken'. Misschien nog een alternatief voor de vertaling," kreeg
ik als reactie via de mail van iemand. Voor een deel val ik met mijn
antwoord in herhalingen met het vorige
blog
, en recycleer ik ook een eerder
blog
.

De term compassio
(mededogen, medelijden) komt bij Spinoza in het geheel niet voor,
maar wel vergelijkbare termen: sympathia, commiseratio, misericordia.
Volgens Eric Schliesser zou het Griekse woord συμπάθεια in
het Latijn het best weergegeven worden met compassio?
Maar wil het feit dat Spinoza die term niet (maar sympathia wel)
gebruikt, zeggen dat hij het verschijnsel niet (er)kent?
Ik heb
in het vorige blog de passage geciteerd dat Spinoza over woorden niet
wil strijden – het gaat hem om inhoud. Zou een simpele reden waarom
hij het woord compassio niet gebruikt misschien liggen in het
feit dat hij met zijn Ethica juist voorstaat dat we minder
passie en meer actie nastreven?