Minister Vogelaar in stadsregio

minister vogelaarBij de bespreking van de voortgang van de woningbouwproductie in de stadsregio Rotterdam was op 26 maart 2008 minister Vogelaar te gast. In de commissie wonen van de stadsregio, waar alle verantwoordelijke wethouders zitting hebben, werd al een tijd uitgekeken naar deze ontmoeting. Er stonden diverse bespreekpunten geagendeerd die met de minster besproken zouden worden. Helaas is het er niet van gekomen om met de minister te praten over bijvoorbeeld de nieuwe woningwet.

De minister was erg kritisch over de randgemeenten van Rotterdam. Door deze uitspraken gaat ze mijns inziens voorbij aan de inspanning die de regiogemeenten in de afgelopen jaren hebben getroost om in stadsregionaal verband de problemen van de grote stad Rotterdam mee te helpen oplossen. De minister sluit haar ogen voor de werkelijkheid waarmee randgemeenten zoals Barendrecht te maken hebben.