Meer gesprekken Centrumontwikkeling

Vrijdag 29 juni 2007 heb ik nog een aantal gesprekken gevoerd bij mensen thuis (met name uit de Lindenhoevelaan) over de centrumontwikkeling. Met het voorstel voor het voorkeursmodel van het college werden een aantal straten onderdeel van het centrumontwikkelingsgebied. In het kader van directe communicatie heb ik besloten bij al deze mensen langs te gaan om uit te leggen waarom we dit zo aan de gemeenteraad hebben voorgesteld.