Medewerkers Groningse universiteitsbibliotheek ontvingen VHS-Spinozapenning

0
538

    Theo van der Werf                                            Jacob van Sluis

Het heeft een paar jaar geduurd,
maar afgelopen dinsdag 21 januari 2014 heeft Theo van der Werf, de
secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, de Spinozapenning
uitgereikt aan drie medewerkers van de Groningse
universiteitsbibliotheek, zo is te lezen op de website
van de RUG (waar foutief staat 21 januari 2013].

Zij ontvingen deze vanwege hun
verdiensten bij het beheren en catalogiseren van de bibliotheek van
het Spinozahuis ten tijde van de renovatie van het Spinozahuis.

Vijf jaar geleden in 2009
verscheen de door Jacob van Sluis & Tonnis Musschenga opgestelde
nieuwe catalogus met bibliografische beschrijving van “De boeken
van Spinoza,” de gerestaureerde Spinozabibliotheek die de Ver. Het
Spinozahuis (VHS) in bezit heeft. De catalogus is als PDF van de
website van de VHS te downloaden (duurt even, want het is een
omvangrijk document).

Vakspecialist Jacob van Sluis
leidde het project, Tonnis Musschenga verzorgde de bibliografische
beschrijving van de 156 delen, en Ruud Strooboer was er voor de
logistieke organisatie.

Zij allen ontvingen dinsdag die
mooie Spinozapenning die de VHS in 1927 bij gelegenheid van de
herdenking van de 250e sterfdag van Spinoza door medailleur J.C.
Wienecke had laten ontwerpen.