Martin Saar over "The Immanence of Power"

0
31

We hebben die titel, waar de
auteur kennelijk dol op is, nu in het Duits én in het Engels. Van de
week ontvingen de leden van de VHS de Mededelingen nr. 106 met de
lezing die hij op 1 december 2012 in Katwijk hield. Zijn boek moest
toen nog verschijnen. Ik woonde die bijeenkomst niet bij en begon
extra nieuwsgierig met lezen in de hoop dat hij hier – in
tegenstelling tot in zijn boek – misschien wél een nadere
toelichting gaf op zijn titel.

In mijn bespreking
van zijn boek, Die Immanenz der Macht – Politische Theorie nach
Spinoza
, in augustus vorig jaar (zie ook dit blog
over de auteur), waarin ik mij zeer enthousiast uitte (het is echt
een bijzonder goed boek!), was ik over één ding teleurgesteld: n.l.
dat hij over dat zgn. immanente karakter van de macht verder
nauwelijks iets te melden had. Hij besteedt uitgebreide paragrafen
aan diverse kenmerken van macht, maar geen over de vlag die de lading
dekt. Wel uitte hij kritiek op de wijze waarop Deleuze immanentie in
zijn filosofie gebruikte, maar zijn eigen benadering zette hij niet
duidelijk en systematisch uiteen – hij volstond met hier en daar een
hint, die de lezer dan maar bij elkaar moet grabbelen om de
"immanentie-theorie" van de auteur, resp. van Spinoza,
zoals hij die hem toedicht, te achterhalen. Nogmaals, ik vind dat
onder de maat, als juist die term op de titelpagina wordt geplaatst.