Louis Hoyack (1893-1967) schreef ‘Spinoza als uitgangspunt’ [5] een tekst daaruit

0
305

Na
de introductie van mijn "ontdekking" van Hoyacks
Spinoza-boek (in blog
1
), gegevens over Hoyacks biografie en z'n werk, voor zover ik
daarover gegevens kon vinden (blog
2
), mijn leeservaring met zijn Spinoza als uitgangspunt
(blog
3
), en de inhoudsopgave ervan (blog
4
), breng ik in dit en een volgend blog graag een paar korte
teksten van zijn werk, die ik illustratief vind voor hoe hij in dit
boekje over Spinoza's filosofie schrijft – die analyseert en toepast.