Logi Kaatje

0
760

Logica, ga….!

>>>Ik ben zoals jullie kunnen lezen,######. Voornamelijk hou ik van literatuur. Meer bepaald dan van poëzie. Maar ook proza draagt mijn voorkeur weg.

>>>Aangezien ik zèlf zo goed als niéts meer weet over mijn eigen grootouders, zullen onze kleinkinderen later nog veel kunnen lezen over hun voorouders.
Dr. Le Compte, munganga mandefo

Zo ben ik de eerste dag al eens bij collega-bloggers gaan kijken. En kon het niet nalaten even te plukken.
Zouden bloggers in de gaten hebben, dat ze zich – gelukkig in keurig opzicht – enorm bloot geven? Maar dat geeft evenals soms ook bij dat ander bloot wel veel reden tot vrolijkheid. En ik hoop, dat mijn lezers zo af en toe ook eens lekker lachen kunnen.
Neem nu de eerste mevrouw. Zo, direct in de eerste regel van haar presentatie al!
Zij heeft een voorkeur voor poëzie. Dat doet vermoeden, dat de voorkeur groter is dan 50%
Nu ben ik al bijna 60 jaar van school, maar de helft is toch nog steeds 50%. Dan vervolgt ze in de tweede zin, dat proza (ook) haar voorkeur wegdraagt. En op dit moment breekt mijn klomp. Een voorkeur kan alleen maar groter zijn dan 50%. En ik blijf met de vraag zitten
>>Hoe komt zij aan dit surplus in de literatuur? Twee keer meer dan 50% overstijgt de 100%. Mijn vader, ZG, zei in zulke gevallen slechts »Vrouwenlogica!«

In het tweede geval betreft het een vlaamse arts. Zou je aan de naam niet zeggen. Ik vraag me af, of hij boven de noordgrens gewoon Dr. De Graaf zou heten, net als de collega uit de destijds befaamde televisieserie ? Of was een van zijn helaas onbekende voorvadren een rekenwonder? Maar de toevoeging maakt het maar juist helemaal spannend. Zou hij in de Congo zijn afgestudeerd? Ik ga al de nummertjes, die hij gemaakt heeft niet nalezen, om helderheid te verkrijgen.

Maar lieve mede-bloggers,
laten wij al schrijvend onze werkkamerstoel driehonderdzestig graden draaien bij het gebruik van de oh zo mooie Nederlandse taal. Dan kunnen we allemaal de feiten, áls we ze dan mogen kennen, beoordelen op de juiste waarde. En laten we ons niet ongerust maken over de typefouten ! Die houden ons als lezer scherp en zijn een goed voorbehoedsmiddel tegen……Altzheimer.