Leopold Flam (1912-1995) ‘Ik beschouw me als een geestelijke erfgenaam van Spinoza’

0
25

Tot vanmorgen had ik nog nooit van Flam gehoord. Maar al enige tijd op zoek naar informatie over Adriaan Beverland kwam ik hem tegen. Ik wil al een poosje een keer een blog over (H)Adriaan Beverland schrijven, maar wil daarvoor eerst weten waarop diens zogenoemde ‘Spinozisme’ gebaseerd is. Jonathan Israel schrijft uitgebreid over hem in Radicale Verlichting, maar daaruit blijkt mij zijn Spinozisme nog niet. En Wiep van Bunge schrijft in From Stevin to Spinoza: “The only Dutchman I know who was a 'Spinozist' and a 'libertine erudite' was Adriaan Beverland (1650-1716), the author of the lurid (lugubere) De peccato Originali." Dat hij een libertijn was, blijkt duidelijk alleen al uit de titels van zijn boeken. Maar zijn Spinozisme? Maar goed, ik hoop daar dus nog eens wat meer over te weten te komen.

Leopold Flam (1912-1995)Nu kwam ik dan het gezamenlijke hoofdstuk van de beiden (vrienden) die als enigen over Beverland schreven. In: Willem Elias (red.): Leopold Flam (1912-1995). Een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen. Vubpress, 2011, [290 pp] schreven zij, Rudolf Der Smet & Willem Elias, het hoofdstuk “Flam als spinozist, bekeken vanuit de Filosofie van de Eros.”

Het boek is een soort tweede, nu dan postuum, liber amicorum voor deze Vlaamse filosoof. De schrijvers willen hiermee voorkomen dat Flam geheel in de vergetelheid wegzakt, terwijl hij toch veel verdiensten zou hebben gehad. Hij was de oprichter van het Centrum voor de Studie van de Verlichting en de Vrije Gedachte (dat is op dit weblog al eens aan de orde geweest n.a.v. Hubert Vandenbossche's studies over Hendrik Wyermars en Adriaen Koerbagh).

En laat nu precies het hoofdstuk “Flam als spinozist” uit dit boek in z’n geheel bij books.google te lezen zijn. Het geeft een beeld van hoe beide auteurs Flam ervaren hebben, hoe hij een inspirerende invloed op hen had en hoe hij eerst Elias en die vervolgens De Smet aanzette tot bestudering van de erotische publicaties van Beverland. De eerste schreef een (ongepubliceerde) licentiaatsthesis en de tweede een doctoraadsthesis. En beiden schreven nog diverse artikelen in tijdschriften en dictionaires.