Laatste raadsvergadering

De laatste gemeenteraadsvergadering van deze periode is achter de rug. De Barendrechtse gemeenteraad heeft een aantal belangrijke besluiten genomen op 15 februari 2010. Zo is het voorstel voor een aangepast plan voor de Centrumontwikkeling aangenomen en is het bestemmingsplan voor de Zuidpolder vastgesteld. Ook heeft de Raad geld ter beschikking gesteld voor de inrichting van de Zuidpolder. Ingrijpende besluiten voor het sluiten van de markt. Ik ben blij met deze besluiten, nu kunnen we tenminste verder. Het proces om er te komen was wel moeizaam. Diverse amendementen en schorsingen waren nodig om zo ver te komen. Nu kunnen we ons volledig richten op de verkiezingen van 3 maart 2010.