Klukhuhn geen Spinoza

0
25

Momenteel lees ik het nieuwste boek van André Klukhuhn, waarvan ik t.z.t. elders (hier) een bespreking zal geven. Hier noteer ik alvast dat Klukhuhn in zijn boek ´Alle mensen heten Janus´ Spinoza wel enkele keren noemt, maar niet behandelt. Spinoza komt voor in opsommingen en kreeg eenmaal een paar regels. Ik krijg echter niet de indruk dat deze schrijver zich serieus met Spinoza heeft bezig gehouden.