Kaddisj voor een "Graat-Spinoza"-schilderij…

0
84


… dat dan wel geen chimaera, maar mogelijk wel een fictie lijkt
te zijn.


Voortschrijdend inzicht (althans groeiende twijfel) maakt
dat ik afstand neem van mijn eerdere blogs over het “Graat-Spinoza”-schilderij
zoals ik het sinds de blogs van Eric Schliesser ben gaan noemen. Die
aanhalingstekens wezen op de twijfel die ging ontstaan. Een twijfel die ik ook
al uitte in het
blog van 24-03-2016 ”O, mochten 'stomme' schilderijen toch
kunnen spreken…”


Ik neem afstand van de nogal enthousiaste blogs die ik aan
het schilderij heb gewijd. Ik ga ze niet wissen, dat zou geschiedvervalsing
zijn. En ook de titel, “Ecce Spinoza” hoef ik niet terug te nemen, want het ís ontegenzeggelijk
Spinoza die daar afgebeeld is, zoals ook door twee forensische rapporten wordt
ondersteund. Maar het is de geur van twijfel die om het doek hangt, het feit
dat er kennelijk iets met het schilderij aan de hand is, die maakt dat ik van mijn
eerdere columns afstand neem, ze bij wijze van spreken terugtrek.