Jules Lagneau (1851–1894) Spinoza zat het dichtst bij de waarheid

0
26

Uit een blog
van Willy Schuermans citeer ik hier een passage die deze opdiepte
uit het artikel van de Franse literaire criticus Albert Thibaudet
(1874-1936) "Les cahiers de Barrès" over de Franse
romanschrijver Maurice Barrès (1862-1923) uit de tijd dat die aan
het Lycée de Nancy les kreeg van filosofieprofessor Jules Lagneau
(1851-1894). Het boterde niet tussen meester en discipel en het kwam
zelfs tot een breuk. Barrès schrijft erover in zijn Cahiers.
Lagneau zou hem ooit toegevoegd hebben: "M. Barrès, nul
philosophe n’a possédé la vérité, mais rappelez-vous toujours
que c’est Spinoza qui l’a approchée du plus près." – "Mr
Barres, geen filosoof heeft de waarheid in pacht, maar onthoud voor
altijd dat Spinoza die het dichtst heeft genaderd."

[Voorbeeld van een ideeën-keten. Ik heb dit, zoals gezegd, van
Willy Schuermans, die het gelezen had bij Albert Thibaudet, die het weer had van
Maurice Barrès, die zei het gehoord te hebben van Jules Lagneau,
die dit had gezegd over Spinoza, maar het – wie weet – zelf misschien ook wel weer
van iemand gehoord had…]