Jonathan Israel: "I am not a Pocockian"

0
482

Op 2 oktober 2008 kreeg Jonathan Israel de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2008, hem toegekend door de KNAW voor zijn nieuwe visie op de Verlichting. Op 3 oktober 2008 verzorgde Israel een lezing in het Descartes Centrum in Utrecht, getiteld Enlightenment philosophy, Democracy and the Question of Social Inequality. Wiep van Bunge, Joris van Eijnatten en Wyger Velema namen vervolgens aspecten van Israels interpretatie van de Verlichting onder de loep.

 

 


Ruim 1,5 jaar later zijn deze toespraken, samen met een weerwoord van Israel tegen zijn opponenten, opgenomen in het tweede nummer van de 41e jaargang (2009) van het tijdschrift De Achttiende Eeuw, het Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw, dat pas deze zomer uitkwam (het blad loopt een jaar achter). Het themagedeelte Heinekenprijs Jonathan Israel’ bevat de artikelen:
WIJNAND MIJNHARDT, Foreword
JONATHAN ISRAEL, Equality and Inequality in the late Enlightenment
WIEP VAN BUNGE, The Modernity of Radical Enlightenment
JORIS VAN EIJNATTEN, What if Spinoza never happened?
WYGER R.E. VELEMA, Jonathan Israel and Dutch Patriotism
JONATHAN ISRAEL, Toleration, Spinoza’s ‘realism’ and Patriot modernity: replying to Van Eijnatten, Van Bunge and Velema.  
Israels toespraak ontving intussen dus een iets andere titel.

Wyger Velema, Wiep van Bunge, Joris van Eijnatten, Jonathan Israel
tijdens de Jonathan Israel Heineken lecture op 3 oktober 2008