Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) bestreed het Spinozisme met "Gespräche über das Böse"

0
343

Toen ik tien dagen geleden enige
blogs maakte over de -zoals ik hem omschreef – volkomen vergeten
Spinoza geleerde Karl Thomas (d. 1873), bleek dat hij tot de
Herbartianen behoorden, die nogal bekend stonden om hun
anti-Spinozisme. Jammer genoeg heb ik die reeks zoals ik hem op 't
oog had, niet kunnen voltooien, doordat er veel tussendoor kwam.
Misschien pak ik die draad nog een keer op. Bij dat speuren was ik
intussen wel op deze Herbart gestuit – in het derde
blog
gaf ik ook informatie over hem – en kwam ik een interessante
tekst tegen van deze Duitse filosoof en grondlegger van de
wetenschappelijk pedagogie:

Johann Friedrich Herbart,
Gespräche über das Böse. Königsberg, bey August Wilhelm
Unzer, 1817 – books.google