Jannes van der Sleeden – de Drentse Spinoza

0
369

Lammert Huizing (1927 – 2013); Foto André WeimaDe
op 11 maart 2013 op 86-jarige leeftijd overleden Lammert
Huizing (1927 – 2013), oud-hoofdredacteur van de
Hoogeveensche
Courant

waarvoor hij ook na zijn pensionering in 1992 nog wel schreef [
Cf.],
had veel succes met zijn boekje
Mensen
in Drente

['s-Gravenhage, Boekencentrum, 1978]. Het bestond uit een aantal
interessante en herkenbare verhalen, zoals "Laat de stenen
spreken" (over amateur-archeoloog Tjerk Vermaning); bevatte
diverse hoofdstukjes over ophef veroorzakende misdrijven;
voorts "Volksgericht te Havelte" e.a.. Een van de hoofdstukjes had als titel: "Jannes van der Sleeden: Drentse Spinoza." "In
dit verhaal komt het verzet van de Drent met zijn gewortelde
bijgeloof, eigenlijk ongeloof tegen het oprukkende christendom naar
voren." [aldus Cf.]

Wie
de volgende samenvatting gemaakt heeft, weet ik niet – Gonny
Pasman-Sakkers van de Spinoza Kring Soest stuurde hem mij toe, en ik
vind het wel aardig er dit blog van te maken.