J.P.N. Land (1834 – 1897) was het die het spinozisme de academische wijsbegeerte binnenhaalde

0
244

'Spinozisme is een intellectueele liefde, zonder ijverzucht, zonder verblinding, zonder teleurstelling, zonder hartstocht. De Ethica loopt dus uit op die mystieke vereenzelviging met de godheid, waarin duizenden van Indië tot in Noordeuropa den vrede hebben gevonden.'      J.P.N. Land
        
                         [Motto Hfst 6 Siebe Thissen: De Spinozisten]

‘Veelweter en diepdenker’ [De Goeje] Jan Pieter Nicolaas Land was een Nederlands oriëntalist, wijsgeer en hoogleraar in de wijsbegeerte en de Oosterse talen.

Wat Spinoza betreft ligt volgens Siebe Thissen zijn grootste verdienste “in het incorporeren van het spinozisme in de academische wijsbegeerte, waardoor een professionalisering van het onderzoek naar Spinoza’s wijsbegeerte mogelijk wordt gemaakt.”

Dat dan door zijn bemoeienis met de complete uitgave van Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt recognoverunt J. van Vloten et J. P. N. Land, Hagae Comitum, Apud Martinum Nijhoff, 1882–83