Israel Abrahams (1858-1925) ‘Ethica’ "one of the most stimulating works of modern times"

0
242

Israel Abrahams was een vooraanstaand Brits-joods geleerde. In 1902 ging Abrahams naar de Verenigde Staten waar hij les gaf aan het Jewish Theological Seminary of America. Hij schreef diverse boeken over het jodendom, waarvan het meest bekend: Jewish Life in the Middle Ages (1896). [Zie méér over hem op Answers]. Ook van Israel Abrahams is Chapters on Jewish Literature (1899).

Van dit laatste boek staan enige hoofdstukken op internet. Uit Chapter XXIV. “Amsterdam in the Seventeenth Century”, waarin kort Moses Zacut, Joseph Felix Penso, Moses Chayim en uitvoeriger Manasseh ben Israel worden besproken komt ook in twee alinea’s Baruch Spinoza (altijd Baruch) aan de orde. Deze neem ik hier over. Hij werkte mee aan diverse encyclopedieën; die stijl is hier merkbaar.