Is er Spinoza in de maand van de filosofie?

0
249

Morgen begint weer de maand van de filosofie. Thema is deze keer: verzoening.

Op de website maandvandefilosofie.nl lezen we: “Ook in een door oorlog of onderdrukking gebroken samenleving is verzoening een belangrijke opgave: kunnen daders en slachtoffers zich nog in dezelfde samenleving thuis voelen?”

Van verzoening spreekt men wanneer een relatie weer in positieve zin hersteld wordt, nadat er eerder een breuk was opgetreden; het resultaat is dat beide partijen erkennen "het is weer goed tussen ons". Daartoe te komen is in vele gevallen niet eenvoudig.

Ook al komt de Latijnse term reconciliatio in de OP of de TTP niet voor, over het thema zal toch in het licht van Spinoza’s filosofie gesproken kunnen worden; hij had bijvoorbeeld opvattingen en proposities over de passies boete en spijt en zo meer (die hij als droeve, negatieve aandoeningen niet zo zag zitten) en waartegenover hij de rede aanbeval waarmee we immers dezelfde of zelfs betere positieve resultaten kunnen bereiken.

Toch zijn op dit moment op de website van de maandvandefilosofie.nl maar drie bijeenkomsten over Spinoza te vinden, waarvan een, Spinoza: Grenzen van de vrijheid voor 17 april aangekondigd bij het Amsterdamse Castrum Peregrini, niet op 17, maar op 18 april zal plaats hebben en niet ten huize van Castrum Peregrini, maar in de Tolhuistuin, Amsterdam Noord; en niet Farid Tabarki, maar inmiddels is wel duidelijk wie voor de voortouwrol is gevraagd: Thieu Besselink (op wiens website en weblog de naam Spinoza overigens in het geheel niet voorkomt). Dus misschien verandert naast tijd, plaats en persoon ook wel het thema…  *)