Inutilis scientia Spinozana [104] Hora est

0
216

Van een deelnemer aan de Spinoza Kring Limburg die onlangs aanwezig was bij een promotie, ontving ik daarvan het volgende verslagje, alsmede een scan van de omslag van het verdedigde proefschrift. Ik geef dit hier graag door.

Afgelopen vrijdag 24 april 2015 promoveerde aan de Open
Universiteit Howard Spoelstra op het proefschrift "Collaborations in open
learning Environments: team formation for project-based learning". Een los
vel in zijn proefschrift bevatte de stellingen die de promovendus wilde
verdedigen. Doorgaans houdt een aantal stellingen geen verband met het
proefschrift en dat gold ook voor stelling 7 die over Spinoza's TTP ging. Deze
stelling 7 luidde: "Als we Latente Semantische Analyse als methode voor de
analyse van de betekenis van teksten vergelijken met de door Benedictus de
Spinoza al in 1670 voorgestelde methode, dan valt op dat Spinoza’s methode een
bredere kijk op betekenis voorstaat."


Met deze stelling over Spinoza's methode verwees de
promovendus naar een citaat waar een van zijn hoofdstukken uit zijn
proefschrift mee begon: "The meaning of that which by its nature is
understandable, as has been demonstrated repetitiously, can only be grasped
form the context of the uttering (Beneditus De Spinoza, Tractatus theologico-politicus, 1670)".