Interview vakblad

Vrijdag 3 november heb ik een interview gegeven aan een journalist die werkt voor het magazine van het ministerie van VROM. Het onderwerp van gesprek was de ruimtelijke impassing van de spooroverkapping die door Barendrecht loopt. 

Ik heb aangegeven dat de kansen die de overkapping nu voor Barendrecht biedt pas later helder zijn geworden. Barendrecht heeft niet primair gekozen voor een overkapping omdat het zo lekker kansen biedt, maar omdat we de overlast niet wilden hebben. Maar nu deze er toch ligt worden de kansen voor ruimtelijke impassing met beide handen aangegrepen. Zo komt er onder andere naast een flinke parkeerterrein een trimparcours en een vlindertuin.