Interview met relatiemagazine Com.wonen

0
34

comwonenMaandag 17 september 2007 ben ik samen met Burgemeester Koos Karssen van Maassluis (portefeuillehouder wonen van de Stadsregio Rotterdam) en directeur Ben Pluijmers van Com.wonen geinterviewd. Het interview wordt geplaatst in het relatiemagazine van woningbouw corporatie Com.wonen. Het thema van bespreking was de regionale woningmarkt, de effecten van het beleid op randgemeenten in het algemeen en Barendrecht in het bijzonder. Ik heb aangegeven dat Barendrecht erkent dat er een regionale woningmarkt is en dat Barendrecht haar aandeel neemt in de voorziening van woningen voor de regio. Maar ik heb ook aangegeven dat de effecten negatief uitwerken voor de lokale woningmarkt. Barendrecht heeft de laagste slaagkans voor huurders van de hele stadsregio. Ook heb ik aandacht gevraagd voor de negatieve effecten van het verschuiven van grote-stadsproblemen van Rotterdam naar randgemeenten als Barendrecht.