INSTELLING

0
85

aan:  De Bestuurders GGZ Zuid-Limburg

Beste Managers,

Jullie zijn toch wonderlijke wezens en blijven mij telkens weer  verbazen. Nu gaan jullie weer een 'expertisecentrum' inrichten met betrekking tot de Geestelijke Gezondheidszorg  in Z-Limburg.
Jullie hebben daarvoor weer de nodige euro's gekregen van het provinciebestuur.

Ik wilde jullie door middel van dit schrijfsel even laten weten dat ik, in de hoedanigheid van ervaringsdeskundig medewerker in jullie instelling, gruwel van de gedachte aan dit centrum. Jullie scheppen het zoveelste speeltje op de 'markt van welzijn en geluk'.
Jullie hypotheken en vakanties naar tropische oorden moeten immers betaald worden, ik snap dat wel………

Vandaag heb ik dan ook besloten dat ik een expertisecentrum  ga oprichten waar enkel plaats zal zijn voor ervaringsdeskundigen en enkele inspirerende professionele collega's die wél begrijpen wat de essentie van zorg is.

In dat centrum zal plaats zijn voor  (ex-)cliënten die pijn en frustaties, opgelopen in de huidige psychiatrie, weten om te zetten naar kracht, gevatheid en scherpe analyses van de werkelijke problemen die spelen.

Zo'n centrum van ervaringsdeskundigen dat opereert vauit het perspectief van zorgontvangers, zal graag jullie instelling van de nodige wijsheid voorzien.

We zullen – bij de opstart – de moeilijke dingen die horen bij een combinatie van professionaliteit als ervaringsdeskundige met emoties over de eigen geschiedenis en de ervaringen van medecliënten niet uit de weg gaan. Daarin hebben we nog veel te leren, maar in dit 'willen leren', ligt juist onze kracht.

We komen elkaar nog tegen.

In de hoop dat julie dit eenvoudig taalgebruik snappen, teken ik met de meeste hoogachting,
  
Maurice