Inspraak Centrumontwikkeling

0
25

overhandiging inspraakreactie ECB en CWB (foto: Jos Wesdijk)Het eigenarenplatform Centrumwinkels Barendrecht en de Centrumwinkeliers hebben op 16 juli 2008 hun inspraakreactie op de concept structuurvisie Centrumontwikkeling ingediend. Ondanks de soms scherpe kritiek ben ik content met deze reactie. Het geeft de betrokkenheid van betrokken ondernemers weer en juist zo proberen we als gemeente het plan beter te maken. Ik heb beide ondernemers-clubs nogmaals gevraagd mee te blijven denken en ook de kansen te zien die de Centrumontwikkeling met zich meebrengt. Ook de betrokkenheid bij het totstandkomen van een detailhandelsvisie is een belangrijke zaak. Ook hier zullen we in samenwerken. De inspraakreactie met 13 onderzoeksrapporten als bijlage zullen we serieus behandelen en er op reageren.