Infinita absolute attributa

0
20

De bezoeker van dit weblog heeft er geen idee van, hoeveel gevolgen dit weblog nog geeft, door e-mails die mij bereiken, o.a. via het e-mailadres dat het weblog geeft. Zo ontvang ik tips of commentaar op blogs of reacties. Maar ik ontvang ook verzoeken, bijvoorbeeld recent nog waar ik een bepaalde afbeelding vandaan had. Of ik krijg verzoeken om een toelichting. Ik geef altijd antwoord naar vermogen. Nu overweeg ik om, wanneer dat te pas komt, mijn antwoord via een blog te geven. Niet alleen omdat wellicht ook iemand anders iets aan mijn antwoord heeft, maar vooral ook om mij te laten controleren. Wie weet geeft mijn antwoord aanleiding voor iemand om mij aan te vullen of te corrigeren. De naam van de vraagsteller breng ik terug tot initialen.

Vandaag ontving ik deze vraag

Geachte heer Verdult,

In de gespreksgroep waar ik deel van uit maak kwam onlangs de volgende vraag naar voren:

Stelling 11 van de ethica luidt dat God een substantie is die uit oneindige attributen (infinitis attributis) bestaat. In stelling 9 wordt beweerd dat hoe meer werkelijkheid een ding heeft, hoe meer attributen er aan toe komen.

De vraag waar wij niet uit kwamen was:

Bedoelt Spinoza dat de attributen van zichzelf oneindig zijn, dat een substantie een oneindig aantal attributen heeft of beide? Kunt u ons hiermee verder helpen?

Vriendelijke groet,

E. H.