Ibn Sina / Avicenna verdiepte het onderscheid tussen essentie en existentie

0
325

afbeelding van Ibn Sina / Avicenna uit 1271Vorige week bracht iemand een uitzending op Youtube van 10 September 2007 waarin Philosophy Bites een interview had met filosoof en kenner van antieke en Middeleeuwse, vooral Arabische filosofie, Peter Adamson over de Perzische filosoof en medicus Ibn Sina (980 – 1037) – in het westen nog steeds Avicenna genoemd. Het zou Ibn Sina geweest zijn die het onderscheid van Al-Farabi verder ontwikkelde dat het wezen van iets kennen of definiëren uiteraard nog niet iets zegt over het bestaan ervan. Van dat onderscheid tussen essentie en existentie maakt Spinoza ook veelvuldig gebruik. Niet alleen daarom vind ik het de moeite waard om het programma naar dit weblog te halen, maar vooral ook daar het voornamelijk gaat over het noodzakelijke bestaan van God en het intermediair noodzakelijke van de dingen – een argumentatie die later bij Spinoza terugkomt.