Hoorzitting Wellnesselande

Maandag 25 september 2006 stond de hoorzitting gepland waarin omwonenden en belanghebbenden een toelichting konden geven op de door hen ingediende zienswijzen tegen het voorgenomen besluit om aanpassing van het bestemmingsplan door te voeren om de bouw van een sport- en fitnesscentrum mogelijk te maken.

Het betreft hier het voorgenomen besluit voor Wellnesselande dat zich wil gaan vestigen op bedrijventerrein Bijdorp.