Hoort Spinoza nu wel of niet tot ook de joodse filosofie?

0
288

Op deze vraag kun je uitgebreid
ingaan en voor sommigen is Spinoza ondanks (of juist door) zijn
kritische houding tegenover het jodendom een echte joodse filosoof.
Hoewel niemand hem exclusief claimt voor het jodendom (dat zou
onterecht particularistisch zijn), wordt Spinoza juist als een
prachtig voorbeeld neergezet van het – ook – universalistische van
de joodse filosofie: de joodse filosofie die iedereen goede, nuttige
inzichten heeft te bieden.

In dit weblog heb ik in de loop
van de tijd al heel wat boeken kunnen signaleren, waarvoor dit een
probleem of een serieus thema is. Zo zag Howard Kreisel Spinoza als
een van zeven leading medieval Jewish philosophers [cf. blog],
behandelde Ze'ev Levy de Spinoza-receptie door joodse denkers in
Duitsland [cf. blog],
besprak Willi Goetschel "Spinoza's controversial place in the
history of Jewish philosophy" [cf. blog],
waarna Goetschel in zijn The Discipline of Philosophy and the
Invention of Modern Jewish Thought
[2013] een heel hoofdstuk toewees
aan "Spinoza's Smart Worm and the Interplay of Ethics, Politics,
and Interpretation."