Hoe men volgens Klevers Spinoza-interpretatie vanzelf wijs zou worden

0
488

Vandaag kan ik tot mijn grote genoegen de internetpublicatie aankondigen van het artikel van Wim Klever dat al diverse malen in een blog genoemd werd of waarnaar nog vaker door de auteur in reacties op een blog verwezen werd. Vanaf vandaag is hier op benedictusdespinoza.nl eindelijk het artikel te vinden: Hoe men wijs wordt. Een gespannen doch vruchtbare relatie tussen Spinoza en Bouwmeester in het licht van een nieuw document.
Het verscheen in: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Uitg. Verloren, jrg. 21 (2005) nr 2, p. 335 – 353

Klever liet mij weten: Mijn artikel "Hoe men wijs wordt" vind ik een van mijn beste producten van het laatste decennium. Ik zou graag willen dat het wijder verspreid werd. Soms heb ik in een reactie op blogs op gezinspeeld (soms ook tegen jouw heug en meug) dat de kenner van Spinoza's werk niet of nauwelijks geprivilegieerd is wat betreft de weg naar het geluk; wel geniet hij misschien meer dan anderen van wetenschappelijke kennis (dat is overigens heel wat)."