Het Spinozahuis in Rijnsburg

0
301

Tijdens de Spinoza-zomerweek  in Barchem, werd de deelnemers verteld dat het Spinozahuis zeker niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, in september a.s. zou kunnen worden heropend. De buitenzijde is opgeknapt, maar binnen moet alles nog gedaan worden. Het bestuur is in afwachting van de subsidieverlening door NWO, alvorens de aannemer de vervolgopdracht kan worden gegeven.

Intussen breng ik hier enige informatie over dit Spinozahuis bijeen.

 [foto van hier]

Zoals bekend trok Spinoza in 1660/1661 naar Rijnsburg, dat een vrijplaats was voor de collegianten, een doperse sekte waaronder hij diverse vrienden had. In de woning die chirurgijn Herman Hooman een jaar eerder had laten bouwen, betrok hij een kleine kamer, waar hij lenzen sleep voor optische instrumenten en waar hij zijn brieven en overpeinzingen met ganzenpen neerschreef.

     

Kaart van Rijnsburg Hoogheemraadschap Rijnland getekend door Floris Balthasar (1610-1615).

Later, in 1663 verhuisde hij naar Voorburg en tussen eind 1669 en begin 1671 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij zijn Ethica voltooide. Over dit huis aan de Paviloensgracht zie hier op dit weblog.

Spinoza stierf er op 21 februari 1677.