Harry A. Wolfson (1887 – 1974) voor wie Spinoza (als tweede Aristoteles) afbrak wat Philo had aangericht

0
15

Waarschuwingen over Wolfson zijn er genoeg. Zo ben ik het eens met degenen – b.v. Steven Nadler 1) – die zijn zgn. ‘subjectieve’ uitleg van Spinoza’s attributen bestrijden (als eigenschappen van de substantie die wij met ons verstand aanbrengen, maar die er niet in werkelijkheid zouden zijn).

Ook houdt ik rekening met Van Bunge’s waarschuwing: “[W]ie, zoals Wolfson dat doet, veronderstelt dat Spinoza's filosofie het product is van wat Wolfson de 'joodse scholastiek' noemt, zonder dat hij ook maar enigszins aannemelijk kan maken dat Spinoza de bronnen die volgens Wolfson de 'impliciete' Spinoza zouden hebben gevormd, werkelijk kende, zo iemand vraagt om moeilijkheden. Niettemin blijft Wolfsons The Philosophy of Spinoza wel een Fundgrube [..]." 2)

Maar terwijl ik dit blog aan het voorbereiden was, heb ik weer uren gelezen in zijn Spinoza-boek en genoten van hoe hij juist heel goed de verschillen weet aan te geven van termen die Spinoza vanuit Aristoteles en vooral de Scholastiek gebruikt, maar er eigen betekenis aan geeft. Je moet alert blijven, maar op die manier is er ontzettend veel van Wolfson te leren.

Harry Austryn WolfsonAls, vanaf 1925, professor in de Hebreeuwse literatuur en de geschiedenis van de filosofie aan de Harvard University stond hij bekend als Harvard's ‘resident sage’-Wolfson.3In brede kring werd hij gezien als een van de grootste geleerden van zijn tijd en een vooraanstaand historicus van de middeleeuwse filosofie van jodendom, christendom en islam. Hij schiep een nieuw en eigen zicht op het westerse denken.

Harry Wolfson schreef uitgebreide studies over Crescas, Aristoteles, Spinoza, Philo, de kerkvaders en de Kalam (de islamitische filosofische discipline die theologische beginselen via een rationele dialectiek bestudeerde).

Hij bezat een ongeëvenaarde kennis van het Griekse, Latijnse, joodse en moslimdenken. Zijn Structure and Growth of Philosophic Systems from Plato to Spinoza zou 12 delen omvatten, maar dat project heeft hij niet kunnen afmaken.