Hans Gribnau’s "De macht van het recht, Spinoza’s bijdrage aan de rechtstheorie" geïnternationaliseerd

0
21


Het artikel van Hans Gribnau, "De macht van het recht,
Spinoza's bijdrage aan de rechtstheorie," dat in 1992 in het Nederlands Juristenblad verscheen [67,
nr 43 (1992), p 1443-51] werd door hemzelf in het Engels vertaald voor het boek
dat ik in het vorige blog signaleerde (en waarvoor het de aanleiding vormde):


Santos Campos (ed.), Spinoza
and Law
. Farnham/Burlington,
Ashgate,
2015


Gribnau was toen universitair docent aan de rechtenfaculteit
van de Erasmus Universiteit waar hij de inleiding tot de rechtswetenschap en
rechtsfilosofie doceerde. Onlangs, 22 mei 2015,
postte hij vanuit Tilburg University, Fiscal Institute and
the Center for Company Law waar hij sinds 1998 werkzaam en sinds 1 sept. 2011 hoogleraar
is, het
PDF van dit artikel


 “The Power of Law:
Spinoza’s Contribution to Legal Theory,”
p. 21-37


Gezien de hoge prijs van dat boek is het uiteraard extra
nuttig dat zijn artikel via internet beschikbaar komt. Maar bijzonder is dat er
in zo’n internationale reader ook een bijdrage vanuit Nederland meedoet.