Gottlob Friedrich Jenichen (1680-1735) bezocht Colerus om over Spinoza te spreken

0
421

Duitse lutherse theoloog en
historicus. Was zoon van de lutherse pastor Georg Jenichen (†
1718), bezocht de Saksische school in Schulpforta, het Gymnasium in
Altenburg en de Universität Leipzig waar hij op 26 januari 1699
Magister der Philosophie werd. In 1703 promoveerde hij en in 1705
ondernam hij de indertijd gebruikelijke studiereis door Duitsland,
Holland en Engeland. Hij bezocht in Den Haag o.a. Johannes Colerus, zijn lutherse collega, om
met hem over Spinoza te spreken.1)
Na zijn terugkeer
in 1706 werd hij assistent (Assessor) aan de filosofische faculteit
van de Leipziger Hochschule. In 1707 verscheen zijn Historia
Spinozismi Leenhofiani,
waarin hij Leenhof als Spinozist
neerzette. Zijn boek schijnt nogal invloed te hebben gehad.

In 1712 werd hij hoogleraar in de
Ethiek en Politiek aan het kleine Fürstenkollegium en op 5 aug. 1714
behaalde hij het licentiaat in de theologie. In hetzelfde jaar werd
hij Senior des großen Predigerkollegiums; als theoloog was hij dus
een soort van late roeping.