Goce Smilevski won met zijn stuk ‘Spinoza’ prijs voor beste toneeltekst

0
263

In het blog dat ik op 18 nov. 2010 bracht over Macedonische schrijver Goce Smilevski, schreef ik: “Hij schijnt ook nog een toneelstuk "Spinoza" te hebben geschreven.”

Vandaag pas ontdekte ik, maar wil er toch nog graag aandacht aan geven, dat bij het van 10 tot 16 juni 2011 gehouden 46e 'Vojdan Cernodrinski' Theater Festival in Prilep in Macedonië, waarbij 11 toneelopvoeringen meestreden om de diverse festivalprijzen, het Bitola Small Drama Theater onder regie van Zoja Buzalkova het stuk van Goce Smilevski bracht, waarvan de verkorte titel luidde Spinose – in Engelse vertaling verruimd tot 'Conversation with Spinoza', zoals ook de titel van zijn boek over Spinoza luidt. [bv hier]

Op de website van het Theaterfestival is te lezen (maar ik vond het bericht eerst op de website van Goce Smilevski):

De 10e Award voor de beste tekst ging naar GOCE SMILEVSKI voor zijn stuk "SPINOSE" (Small Drama Theatre – Bitola).