Gesprek met Rudi Rotthier, schrijver van "De naakte perenboom. Op reis met Spinoza"

0
54

Rudi RotthierKarel D'huyvetters had een e-mail interview met Rudi Rotthier, auteur van De naakte perenboom. Op reis met Spinoza, dat ik onlangs besprak. Dat was een goed idee. Het gesprek verscheen vandaag op zijn website. Het geeft wat achtergrond bij de vraag hoe de auteur tot filosofie en m.n. Spinoza is gekomen. En hoe hij ging 'wandelen met Spinoza'.  Hieruit één citaat:

"Het zou me echt deugd doen mocht het onderwijs spinozistischer worden, dat wil zeggen nadruk leggen op begrip en inzicht, en discussie voeren over datgene wat botst met dat inzicht.
Ik vind de twee Spinoza's interessant, Spinoza in zijn tijd, en Spinoza in onze tijd. Door Spinoza in zijn tijd te situeren begrijpen we beter wat hem dreef. En wat hem dreef, is volgens mij dikwijls nog heel zinvol: het ontkerkelijken van goed en kwaad, de relatieve maar niet relativistische moraal, het belang van politiek en democratie, de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen, het realisme.  Ik vind hem ook zinnig omdat hij gevoelens in vraag stelt. Wij zwelgen algauw in verontwaardiging, er is een opbod aan verontwaardiging.  Ik vind het dan interessant om lezen dat Spinoza verontwaardiging maar niks vindt. Ik ben geneigd hem gelijk te geven.
Zijn politiek werk en zijn brieven zijn leesbaarder dan de Ethica, dus ik zou daarmee beginnen."
[Zie het gesprek op de website Spinoza in Vlaanderen]