Gemeenteraad september 2008

De eerste gemeenteraads-vergadering na de zomervakantie in 2008 kende een lange agenda. Twintig agendapunten waaronder de vaststelilng van de strategische visie, bestemmingsplan Meerwede, het groenbeleidsplan, het gemeentelijk rioleringsplan en de cultuurnota. Allemaal belangrijke beleidsnota's die ook allemaal vastgesteld zijn door de gemeenteraad. De lijst met ingekomen stukken kende een record lengte van 129 stukken. Door de vergaderdiscipline van de gemeenteraad werd de vergadering door de burgemeester op 23:00 uur gesloten. Een compliment waard aan de fracties. Ook een bijzonderheid was dat de gemeenteraad een gast toeliet in haar vergadering bij de bespreking van de de strategische visie. De heer Kleijwegt droeg het gedicht voor dat hij heeft gemaakt voor 'Barendrecht 2025'. Voorafgaand aan de vergadering werden 2 winnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd over Barendrecht 2025. Ook zij werden in het zonnetje gezet.