Geen nieuwe UMTS masten

0
28

umts mastDinsdag 28 november 2007 heeft het college van B&W besloten geen medewerking meer te verlenen aan het plaatsen van vergunningsplichtige UMTS-masten.