Evald Vasilyevitch Ilyenkov (1924 – 1979) en Spinoza

0
12

Yury Lotman

Toen ik dit weekend het hoofdstuk Spinoza – Thought as an Attribute of Substance uit het boek van Evald Ilyenkov, Dialectical Logic, Essays on its History and Theory (1974) las, voelde ik meteen aan dat ik hier te maken had met iemand met bewondering voor Spinoza – iemand die meeging met de filosofische kijk op de dingen van Spinoza. Het verbaasde me dan ook niet dat ik op internet in een boek met de teksten van een aan hem gewijd symposium in Helsinki in 1999, dat twintig jaren na zijn dood is gehouden, een hoofdstuk vermeld zag van de lezing Ilyenkov and Spinoza (van dr. A.G. Novokhatko, van het Ilyenkov archief in Moscow).

Ilyenkov's  tekst over Spinoza – "Thought as an Attribute of Substance" [op marxist.org te vinden] – heb ik na wat foutcorrecties en omzetting van de noten in voetnoten in een beter leesbare vorm op benedictusdespinoza.nl geplaatst/verplaatst naar PDF hier.  

Ilyenkov (je komt ook tegen: Ewald Wasiljewitsch lljenkow of Evald Vassilievich Ilyenkov) wordt op meerdere plekken op internet aangeduid als "ein reich begabter Philosoph, Theoretiker der materialistischen Dialektik mit originellen Ideen, die er ständig gegen Schmähungen und Verdächtigungen verteidigen musste, was seine Produktivität entscheidend behinderte. An einmal gewonnenen Überzeugungen hielt er unbeirrt und kompromisslos fest." Of: "An outstanding philosopher, whose ideas not only influenced profoundly the Soviet philosophy, but even left their mark on the discussions concerning the role of the dialectical method, the theoretical foundations of psychology and the philosophy of Marxism in general." [n.a.v. het boek over dat symposium]