Ethan A. Hitchcock (1798 – 1870) VS-Legergeneraal verdiepte zich in Spinoza en Swedenborg

0
42


Ethan A. Hitchcock was beroepsmilitair in het leger van de
VS. Gedurende de Amerikaanse burgeroorlog (1861 – 1865) was hij
generaal-majoor. Daarnaast was hij ook schrijver. Hij was de kleinzoon van de
Amerikaanse revolutie-held Generaal Ethan Allen. In 1814 begon hij aan de
Militaire Academie West Point en van 1817 tot 1825 doorliep hij verscheidene
promoties, waarna hij in 1825 terugkeerde naar West Point als assistent
instructeur en vervolgens als Commander of Cadets. Vanaf 1833 nam hij deel aan
militaire acties in de tweede Seminole oorlog, een van de bloedigste
indianenoorlogen uit de geschiedenis, en bij het uitbreken van de Burgeroorlog
werd hij wederom ingezet en werd hij tevens adviseur van President Abraham
Lincoln. In 1867 ging hij met pensioen.


Tussen zijn vroege militaire dienst en z'n terugkeer naar
West Point ontluikte zijn interesse in filosofie, wegens problemen die hij had
met de geloofwaardigheid van delen van de Bijbel. Hij wendde zich vooral tot
alchemistische, esoterische en Hermetische teksten. Hij was een verwoed
verzamelaar van alchemistische werken, waarvan de St. Louis Marcantile Library
er meer dan 250 van hem bezit. Hij zag Swedenborg als een Hermetisch filosoof,
maar ontkende dat die 'het geheim' van de Hermetische filosofie had
ontraadseld. Ook hield hij zich intensief met Spinoza bezig. Hij hield niet van
een meer 'mystieke lezing' van Swedenborgs teksten. Hij publiceerde twee
teksten over Spinoza en Swedenborg tussen wie hij vergelijkende studie maakte.
Hij is, als ik het wel heb, de enige die dit ooit deed.


  Ethan Allen
Hitchcock, The doctrines of Spinoza and
Swedenborg identified: so far as they claim a scientific ground: in four
letters.
Boston, Munroe & Francis; New-York, Charles S. Francis &
Co., 1846 – 36 pp.


  Ethan Allen
Hitchcock, Swedenborg, a Hermetic
Philosopher:
Being a Sequel to Remarks on Alchemy and the Alchemists.
Showing that Emanuel Swedenborg was a Hermetic Philosopher and that His
Writings May be Interpreted from the Point of View of Hermetic Philosophy. With
a Chapter Comparing Swedenborg and Spinoza. D. Appleton, 1858 –
books.google
archive.org