Eigenarenplatform ondernemers centrum

Woensdag 17 september 2007 heb ik een inleiding gegeven bij de oprichtingsvergadering van de vereniging van eigenaren van bedrijfspanden in het het centrumontwikkelingsgebied. Een aantal ondernemers hebben op mijn oproep gehoor gegeven om te komen tot oprichting van deze vereniging. Hierdoor ontstaat er een ondernemers-klankbord dat als volwaardige gesprekspartner van de gemeente kan dienen als het gaat om het behartigen van de collectieve belangen van ondernemer-eigenaren in het centrumontwikkelingsgebied.