Een web spinnen om Spinoza (en zien hoe hij daaruit te voorschijn komt…) – een fascinerende Spinozaroman

0
55

Na vele landen, kreeg nu ook
Nederland een vertaling van deze intrigerende Spinoza-roman van de
Macedonische schrijver Goce Smilevski, Het web van Spinoza
[Vertaald uit het Macedonisch door Roel Schuyt. Anthos, 2014]

Best dapper vind ik het van de
uitgever om eindelijk, na twaalf jaar, dit boek ook op de Nederlandse
markt te brengen. Lang heb ik hier naar uitgekeken en gemeend dat het
er wel nooit van zou komen. Onterecht dus.

Het boek verscheen in 2002
in Skopje als Razgover so Spinoza (Gesprek met Spinoza) en in
de VS werd het uitgegeven als Conversation with Spinoza. Maar
een echt gesprek tussen de auteur en Spinoza – die hij aanziet voor
iemand met een diepe minachting voor tranen – wordt het nergens.
Eerder gaat het om een reeks monologen, waarin de verbeelde Spinoza
reageert op vragen en opmerkingen van de auteur: hij ontwikkelt
nadere gedachten, verklaart zich, herinnert zich iets of wordt zich
gaandeweg van iets bewust enzovoorts. En het gaat om vermeende
gesprekken tussen Spinoza en twee personen uit zijn leven.