Een volle dag in mijn agenda

Donderdag 24 augustus 2006 is een lekker volle dag in mijn agenda. Nadat ik eerst Corjan en Lianne (mijn kinderen) naar school heb gebracht, fiets ik naar het gemeentehuis. Om 09:00 uur een gesprek met een projectontwikkelaar die kwam polsen hoe het gemeentebestuur van Barendrecht kijkt naar de door hem geschetste ontwikkeling. Dit gesprek had ik gisteren al voorbesproken met een van de ambtelijke adviseurs, zodat het gesprek vlot verliep.

Daarna om 10:00 uur een gesprek met de afdelings- en fractievoorzitter van het CDA over het rijlen en zijlen van de afdeling, om 11:00 uur gevolgd door een werkoverleg met Yvonne en Sharon (secretaresses) over ondersteuning.