Een verlate milieu-dag-tip …….

0
362
Honderd miljoen per dag…

Laat ik er achter gekomen zijn, dat Jan Marijnissen mijn vorige (volgende!) weblog-post gelezen heeft ! En zo kon ik in zijn weblog de oproep lezen om op 15 oktober een post te plaatsen over het milieu. De bedoeling daarachter is natuurlijk een aansprong om de natuur nog niet meer om zeep te helpen dan het nu al gebeurt.
De tijd is helaas, zoals in de echte zorg om het milieu al verstreken, ik ben dus over tijd, maar is het echt te laat ?

Al jaren geleden is er bij Greenpeace een voorstel gedaan om eens een zeer specifieke verontreiniging aan te pakken. Veel kleinschaliger dan men daar in het algemeen denkt te bereiken. En ook een, dat minder hoeft te kosten. Maar wel minder spectaculair is, dan bv schepen met papier te stoppen.

Denk niet, dat ik algemeen het roken wil verbieden. Maar rokers kunnen de schade die zij aan medemens en de natuur toebrengen aanzienlijk beperken, wanneer zij de volgende rekensom eens narekenen. En er hun verstand eens bij gebruiken.Wanneer er nog vijf miljoen nederlanders zijn, die blijven roken, en we daar nog het aantal buitenlandse gasten per dag bijtellen, die met hen solidair zijn, en zij roken zo’n 20 sigaretten per dag, dan worden er honderd miljoen peuken per dag in Nederland weggegooid.
Laat hiervan nu de helft buiten gerookt worden, dan kan men er van uitgaan, dat er vijftig miljoen peuken in Nederland >op straat< terecht komen. Vaak geconcentreerd bij haltes van het openbaar vervoer. Maar ook in winkelcentra en .. .in de omgeving van ziekenhuizen en andere >openbare kantoren<.

Is het niet mogelijk om overal, dus ook daar bakken te plaatsen, waarin deze peuken verzameld worden door de vrijwillige afval-bijdragen van de rokers zelf ? Dan wordt het verwijderen een haalbare zaak, nu zelfs straatvegers niet meer tot de normale uitrusting van de steden kunnen behoren.

Hiermee wordt dan voorkomen, dat alle in de peuken ingezogen gifstoffen niet met neerslag, of verdere >bewegingen < in het groen en in de riolering terecht komt. Vijftig miljoen – en dat iedere dag – dat moet toch een hele massa schelen, wanneer dat normaal wordt vernietigd ? Beter zou zijn, als het helemaal niet nodig was.

Maar zolang er nog rokers zijn, die bijvoorbeeld een sigaret opsteken als ze op de lift in een gebouw staan te wachtend, ondanks dat ze weten, dat er in de lift een verzoek om niet te roken hangt, dan wel een rookverbod is aangegeven, kunnen de restanten van hun sigaretten >beheerst< worden opgeruimd Regen, sneeuw en andere neerslag zal de verontreinigende inhoud ervan niet in bodem en grondwater doen terecht komen.
Gewoon even sociaal willen denken en zijn, dat scheelt…
zo vijftig miljoen per dag!