Een HOVO-syllabus over Spinoza’s filosofie

0
25

Vandaag kwam ik dit tegen:

Dr. Fabiola Jara, (cultureel antropologe aan de Utrechtse Universiteit ) & Dr. Jos Scheren  (niet academisch werkzaam filosoof) gaven voor HOVO Utrecht in 2009 een cursus over de filosofie van Spinoza en schreven daarvoor de syllabus: HET VRIJE DENKEN EN HANDELEN VOLGENS BENEDICTUS DE SPINOZA. Deze 10 colleges zijn in deze syllabus weergegeven en als PDF op internet te vinden. Het is een heel eigen inleiding in de filosofie van Spinoza geworden, waarin ze meermalen voor mij heel aparte gezichtspunten aandroegen. Ze baseren zich sterk op Gilles Deleuze. Behalve diens cursussen die hij in Vincennes gaf en die op internet te vinden zijn heeft Nederland nu ook zijn vindplaats van op hun beurt weer sterk op hem gebaseerde lessen.